Polietylen (PE)

Polietylen jest elastycznym, woskowatym materiałem charakteryzującym się dobrymi właściwościami mechanicznymi oraz dużą odpornością na działanie czynników chemicznych. Ponadto płyty PE posiadają również bardzo dobre właściwości dielektryczne, dzięki czemu znajdują one zastosowanie w przemyśle elektrycznym. Ze względu na warunki przeprowadzania reakcji (ciśnienia, temperatury, katalizatora), płyty PE dzieli się na:

 • PE 300 (PE-HD), polietylen wysokiej gęstości  - Otrzymywany przez polimeryzację niskociśnieniową. Posiada dużą wytrzymałość mechaniczną, wysoką temperaturę topnienia (125°C), wyższą barierowość w stosunku do gazów i wyższą odporność chemiczną oraz wykazuje większą kruchość w niższych temperaturach.
 • PE 500 (PE-HMW), polietylen o wysokiej masie molowej  - Charakteryzuje się wysoką masą molową zawierającą się w przedziale od 500 000 do 1 000 000 g/mol, dzięki czemu posiada (w porównaniu do PE-HD) większym wydłużeniem przy zerwaniu, lepszą udarnością, ciągliwością, właściwościami ślizgowymi i mniejszym zużyciem cierny.
 • PE 1000 (PE-UHMW), polietylen o ultra wysokiej masie molowej  - Masa molowa zawiera się w granicach 3 mln - 10,5 mln g/mol, a więc jest 10 - 30 razy większa od standardowego polietylenu PE-HD. Dzięki temu charakteryzuje się bardzo dużą odpornością na zużycie cierne, bardzo dobrymi właściwościami ślizgowymi, bardzo dużą wytrzymałością na zginanie oraz wysoką odpornością chemiczną. Ponadto PE 1000 posiada właściwości tłumienia drgań, dzięki czemu znajduje ogromne zastosowanie w maszynach.

W swojej ofercie posiadamy płyty oraz wałki z polietylenu.

Zastosowanie

PE 300:

 • instalacje wodne i kanalizacyjne,
 • oczyszczalnie ścieków,
 • silosy i zbiorniki.

PE 500:

 • stoły i pieńki rzeźnicze,
 • stoły rozbiorowe,
 • elementy maszyn.

PE 1000:

 • koła zębate i łańcuchowe,
 • elementy ślizgowe,
 • silosy i zbiorniki,
 • bandy lodowisk.

 

Galeria

Pliki do pobrania

Cennik