Płyty z PCW spienionego

Spienione PCW jest materiałem wytwarzanym z polichlorku winylu, który produkowany jest techniką swobodnego spieniania. Poprzez wytłaczanie, płyty te posiadają regularną strukturę o gładkiej i twardej powierzchni. Jest to jeden z podstawowych materiałów stosowanych w reklamie, a często w przemyśle i budownictwie. Najistotniejszymi cechami płyt PCW spienionych są: łatwość w obróbce, wyjątkowa estetyka powierzchni zewnętrznych oraz niska waga.

Zastosowanie:

  • plansze reklamowe,
  • tablice informacyjne,
  • wydruki wielkoformatowe,
  • litery i napisy przestrzenne,
  • elementy witryn sklepowych.

 

Parametry techniczne

WŁAŚCIWOŚĆ JEDNOSTKA WARTOŚĆ
  Anwipor Light Anwipor
Grubość mm 2 - 5 1 2 3 - 5 6 - 10
Gęstość g/cm3 0,60 0,95 0,85 0,75 0,55
Twardość   38 50 48 45 40
Wytrzymałość na rozciąganie MPa 10 18 18 12 10
Wydłużenie względne przy zerwaniu % 10 10 10 10 10
Moduł sprężystość przy rozciąganiu MPa 600 800 800 800 600
Temperatura mięknięcia wg Vicata °C 73 73 73 73 73
Udarność z karbem wg Charpy'ego kJ/m2 1,0 - - 2,0 1,0
Chłonność wody zimnej % 1,5 1,5 0,5 0,5 0,5
Naprężenie zginające przy obciążeniu maksymalnym MPa 17 - - 25 17
Współczynnik liniowej rozszerzalności cieplnej °C-i 80 - 10-6 80 - 10-6 80 - 10-6 80 - 10-6 80 - 10-6
Współczynnik przewodzenia ciepła W/m-K 0,07 0,1 0,1 0,1 0,07

 

Galeria

Pliki do pobrania

Cennik